Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek

Zygmunt GLOGER to motto przyświeca naszemu działaniu

Pomysł założenia koła PTTK w Staszowie rzucił kol. Lucjan Zaczkowski podczas jednej z wycieczek rowerowych zorganizowanych przez kol. Andrzeja Wawrylaka po jego powrocie z pielgrzymki rowerowej do Rzymu. Od pomysłu przeszliśmy do czynów i we wrześniu 2003 roku grupa entuzjastów powołała Grodzkie Koło PTTK w Staszowie, organizacyjnie należące do Oddziału PTTK w Sandomierzu.

Obecnie koło nasze liczy 55 członków. Skład Zarządu Koła jest następujący:

  • kol. Sławomir MIGALSKI - prezes
  • kol. Roman BIENIASZEWSKI - wiceprezes
  • kol. Lucjan Zaczkowski - wiceprezes
  • kol. Grażyna Migalska - sekretarz/skarbnik
  • kol. Andrzej Sochacki - członek zarządu

Nasza działalność opiera się na całkowicie społecznej pracy swoich członków. Korzystamy jednak z silnego wsparcia władz miasta i powiatu oraz licznych sympatyków. Celem naszych działań jest propagowanie krajoznawstwa i turystyki wśród mieszkańców Ziemi Staszowskiej, poznawanie walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych naszego regionu oraz promowanie ich podczas naszych imprez a także w czasie naszych turystycznych spotkań z kolegami z całego kraju.

Jako główną formę uprawianej przez nas turystyki, przyjęliśmy turystykę rowerową. Zadecydowały o tym jej fantastyczne walory zdrowotne, taniość i możliwość dotarcia praktycznie wszędzie. Z powyższych względów staramy się też propagować piesze wędrówki, chociaż ich popularność jest mniejsza niż wycieczek rowerowych.

Zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek - miłośników aktywnego stylu życia, do czynnego włączenia się w działania naszego Koła. Bo jak mówi stare, mądre przysłowie - nawet najdłuższą podróż rozpoczyna pierwszy krok.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie

                   

Czy jeździsz w kasku rowerowym?x

#{title}

#{text}

#{close}
warning

#{title}

#{text}

#{close}
warning

#{title}

#{text}

#{close}
warning

#{title}

#{text}

#{close}
warning

#{title}

#{text}

#{title}

#{text}