Regulamin

Regulamin
 1. Warunkiem dostępu do wszystkich funkcjonalności strony jest zarejestrowanie się. Dokonuje się tego poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego.
 2. Każdy użytkownik posiada swój Profil, identyfikowany poprzez login i hasło wybrane przez samego użytkownika.
 3. Podczas pierwszej rejestracji użytkownik otrzymuje na podany przez adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie aktywuje użytkownika na stronie.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil.
 5. Treści zamieszczone przez użytkownika w ramach strony podlegają moderacji.
 6. Do publikacji na Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi:
  • sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym;
  • wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
  • propagujące używki lub przemoc;
  • o charakterze niezwiązanym z tematyką strony, w szczególności w celu prowadzenia agitacji politycznej czy religijnej;
  • naruszające prawa innych osób, firm lub instytucji;
  • uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady współżycia społecznego;
  • o charakterze reklamowym oraz chronione prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony;
  • zawierające wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub błędy językowe.
 7. Dane osobowe na stronie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 8. Administratorem danych osobowych gromadzonych na stronie jest Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, ul. Szpitalna 36, 28-200 Staszów.
 9. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Portal w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku ze zm.).
 10. Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzany przez Administratora danych osobowych to imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz data urodzenia.
 11. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 12. Użytkownik strony podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
 13. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy.
 14. Wszelkie materiały opublikowane na Portalu można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny, w celach niekomercyjnych.
 15. Teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na stronie, jak również szata graficzna oraz układ prezentowanych treści są chronione Prawem autorskim.
 16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, dostęp użytkownika do strony może zostać zablokowany, a jego dane i konto w serwisie – usunięte.
 17. Administrator strony odpowiada za treści zawarte na Portalu, w tym ich moderację.
 18. Administrator strony zastrzega sobie prawo do:
  • niepublikowania lub usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika strony, bez podania przyczyny;
  • wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na stronie
  • wprowadzania zmian w Regulaminie.
 19. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania strony.
 20. Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania strony oraz zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi zarejestrowanemu pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta.