Pasmo Jeleniowskie zimą

Pasmo Jeleniowskie zimą

Serdecznie zapraszamy do udziału w zimowym przejściu odcinkiem Głównego Szlaku Świętokrzyskiego (czerwonego).

Trasa wygląda następująco:

1. Piórków - Dawna posiadłość biskupów kujawskich.

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika - 0 km

2. Przełęcz Jeleniowska (wejście na szlak czerwony) - 4 km

3. Szczytniak 554 m n.p.m - Rezerwat geologiczno-leśny - 6,4 km

4. Przełęcz Karczmarka -9,5 km

5. Wesołówka 469 m n.p.m - 11 km

6. Truskolaska 448 m n.p.m - 14 km

7. Gołoszyce - koniec trasy - 18 km

Planowany czas przejście 6 godzin. Wymagana dobra kondycja fizyczna.

Prowadzący Andrzej Sochacki. Dojazd we własnym zakresie. Po drodze przewidziane ognisko (wkład własny).

Zbiórka 15.01.2022 o 8.00 w Rynku w Staszowie.

Zapisy do 10 stycznia 2023 roku przyjmuje Kol. Zofia Tamioła, tel. 516-109-849.

Warunki uczestnictwa:

1) impreza statutowa PTTK, organizowana na zasadach koleżeńskich (samorealizacji) przy społecznym zaangażowaniu członków Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie, nie ma charakteru zarobkowego/usługowego i nie podlega przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.),

2) uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne,

3) uczestnikami imprezy mogą być członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie i sympatycy z PTTK,

4) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub programu imprezy ze względu na warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych okoliczności,

5) uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym nieszczęśliwego wypadku.

6) uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni stan zdrowia do uczestnictwa w imprezie,

7) uczestnicy imprezy winni posiadać odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór i ekwipunek,

8) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty oraz obostrzeń epidemicznych.

9) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich środków podczas imprezy,

10) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób chorych na Covid 19;

11) Koło Grodzkiego PTTK w Staszowie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także za szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim,

12) dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, nr leg. PTTK) będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy, zgodnie z przepisami RODO,

13) podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia, m.in. zawierające wizerunek uczestników, do celów promocyjnych Koło Grodzkiego PTTK w Staszowie przez czas nieokreślony (strona internetowa, relacje w prasie, kronika, itp.), zgodnie z przepisami RODO uczestnik może żądać usunięcia swojego wizerunku ze strony internetowej poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres: biuro@pttkstaszow.info


Pamiętaj o zapoznaniu się z regulaminem imprez!
Regulamin imprez

Powiązane Artykuły

Kalendarz imprez w 2024 roku
·3 min
Rajd Trzcianka-Piórków
·4 min
Dziki Staw, 10.12.2023
·< 1 min
Rajd Andrzejkowy 2023
·< 1 min
Wycieczka piesza -  Niedziela 29.10.2023
·3 min