Rajd Trzcianka-Piórków

Zapraszamy na rajd po części Głównego Szlaku Świętokrzyskiego!

Rajd Trzcianka-Piórków

Zapraszamy na rajd po części Głównego Szlaku Świętokrzyskiego!

Organizator: Koło Grodzkie PTTK w Staszowie.

Trasa:
1. godz. 9:00 - Trzcianka (początek trasy) - 0 km
2. Kobyla Góra (393 m n.p.m.) - 1 km
3. Paprocice (2,3 m n.p.m) - 2,3 km, czas 0:50
4. Góra Jeleniowska (533 m n.p.m.) - 4,8 km, czas 1:50
5. Szczytniak (554 m n.p.m.) - Rezerwat geologiczno-leśny - 9,3 km, czas 03:07
6. Pod Szczytniakiem - 9,7 km, czas 03:12 - koniec szlaku czerwonego 🟥, zejście szlakiem czarnym ⬛ do Piórkowa
7. Piórków - 14,2 km, czas przejścia mapowy 4:17, czas rzeczywisty przejścia ok, 5 godzin. Piórków, dawna posiadłość biskupów kujawskich. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika - koniec trasy

Mapa trasy:

Długość: ok. 14 km.

Data: 14 stycznia 2024 o godzinie 09.00. Zbiórka 14.01.2024 o 7.45 na Rynku w Staszowie.
W razie niesprzyjającej pogody wyjazd może być przeniesiony na inny termin!

Dojazd: będzie uzgodniony w zależności od ilości zgłoszeń

Prowadzący: Przodownik Turystyki Górskiej - Andrzej Sochacki. Zgłoszenia uczestnictwa do prowadzącego.

Po drodze przewidziane ognisko (wkład własny).

Zapisy do prowadzącego w dowolnej formie do 10 stycznia 2024 r.

Informacje o trasie:

Piórków
W wieku XIV

Była to z dawna posiadłość biskupów kujawskich. Przechował się dokument datowany z Pirkowa w 1399 r., którym Mikołaj z Kurowa, biskup kujawski, nadał pewne przywileje Przecławowi Młeczkowiczowi, młynarzowi, dla młyna wzniesionego na rzece Łagowicy i zwanego „Wbrogow” (Kod. dypl. Muczk. Rzysz., II, 353).

Według Długosza L.B. (t.II s.466) był tu dwór biskupi i folwark bogaty, 8 łanów kmiecych, 3 ogrodników z rolą. Dziesięcinę, wartości 8 grzywien, pobierał biskup kujawski. Dwie karczmy z rolami płaciły po 1 1/2, grzywny czynszu.

Szczegółowe wyliczenie posług i powinności ciążących na ludności wsi podaje Liber Beneficiorum Długosza w t.I, s.629.

W wieku XIX
Piórków opisany jest jako wieś i folwark, w powiecie opatowskim, gminie Piórków, parafia Łagów, odległy od Opatowa 17 wiorst, posiada urząd gminny, W roku 1882 było tu 135 domów, 799 mieszkańców, 619 mórg ziemi dworskiej i 1394 mórg włościańskiej Obszar folwarczny stanowi majorat rządowy.

W drugiej połowie XVIII wieku, na życzenie biskupa kujawskiego, dyrektor fabryk żelaznych w dobrach biskupich krakowskich Szobert, zbudował tu wielki piec, obecnie nieistniejący

Kaplica pw. św. Stanisława Biskupa wzniesiona w 1640 roku, obecnie prezbiterium kościoła dobudowanego do niej w latach 1954–1956, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A.510 z 2.10.1956, z 15.04.1967 i z 16.06.1977)[8].

Piórków 

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kościół w Piórkowie składa się z dwóch części. Prezbiterium stanowi dawna kaplica wzniesiona w 1640 roku, która jest posadowiona na niewielkim wzniesieniu otoczona stawem, jej ściany mają kształt ośmioboku zamkniętego. Obecny kościół dobudowano do tej kaplicy w latach 1954-1956 wg projektu J. Jamroza. Uroczystego poświęcenia nowego kościoła dokonał w 1958 roku biskup Piotr Gołębiowski.

Wewnątrz, po prawej stronie ołtarza znajduje się tablica fundacyjna z łacińską inskrypcją informującą że budowę kaplicy ukończono w 1640 roku za rządów Macieja Łubieńskiego, herbu Pomian, biskupa włocławskiego i pomorskiego. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się rzeźba Biskupa Stanisława ubranego w szaty biskupie nad mogiłą, z której widać wychodzącą postać wskrzeszonego Piotrawina

Czerwony szlak turystyczny Gołoszyce – Kuźniaki – główny szlak turystyczny na terenie Gór Świętokrzyskich. Jest najdłuższym szlakiem Gór Świętokrzyskich – ma długość 105 km. Prowadzi przez wszystkie najważniejsze miejsca regionu: Jeleniowski Park KrajobrazowyŚwiętokrzyski Park Narodowy, poprzez ŁysiecŁysicę i Radostową, skończywszy na lasach suchedniowskich i oblęgorskich.

Na trasie szlaku znajduje się szereg rezerwatów przyrody oraz znanych atrakcji turystycznych – warto odwiedzić m.in. sanktuarium na Świętym KrzyżuNową SłupięŚwiętą Katarzynę i Kakonin.

W 1983 roku szlakowi nadano imię Edmunda Massalskiego

Szczytniak (554 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich.

Położony jest w Jeleniowskim Parku Krajobrazowym.

Warunki uczestnictwa:

1) impreza statutowa PTTK, organizowana na zasadach koleżeńskich (samorealizacji) przy społecznym zaangażowaniu członków Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie, nie ma charakteru zarobkowego/usługowego i nie podlega przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.),

2) uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne,

3) uczestnikami imprezy mogą być członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie i sympatycy z PTTK,

4) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub programu imprezy ze względu na warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych okoliczności,

5) uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym nieszczęśliwego wypadku.

6) uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni stan zdrowia do uczestnictwa w imprezie,

7) uczestnicy imprezy winni posiadać odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór i ekwipunek,

8) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty oraz obostrzeń epidemicznych.

9) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich środków podczas imprezy,

10) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób chorych  na Covid 19;

11) Koło Grodzkiego PTTK w Staszowie nie ponosi odpowiedzialności  za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także za szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim,

12) dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, nr leg. PTTK) będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy, zgodnie z przepisami RODO,

13) podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia, m.in. zawierające wizerunek uczestników, do celów promocyjnych Koło Grodzkiego PTTK w Staszowie przez czas nieokreślony (strona internetowa, relacje w prasie, kronika, itp.), zgodnie z przepisami RODO uczestnik może żądać usunięcia swojego wizerunku ze strony internetowej poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres:  biuro@pttkstaszow.info


Pamiętaj o zapoznaniu się z regulaminem imprez!
Regulamin imprez

Powiązane Artykuły

Kalendarz imprez w 2024 roku
·3 min
Dziki Staw, 10.12.2023
·< 1 min
Rajd Andrzejkowy 2023
·< 1 min
Wycieczka piesza -  Niedziela 29.10.2023
·3 min